MELNIK VINE-GROWING REGION – HISTORY AND TRADITIONS

Radoslava Ganeva

Abstract


The region of Melnik (Southwest Bulgaria) has exclusively appropriate climate for wine growing. Its borders are defined by the dissemination of the wide Melnik grape vine, revealed by experts as an old local variety. Few are the wine-growing centers that carry such an effective ampelographic tradition. A few are the viticulture centers, bearing such effective tradition. The vine is grown here from the Thracian antiquity and is the basis for a livelihood, preserved and retransmitted for many generations. It is characterized by a specialization in the production and marketing of high quality red dry wines.

The article deals with the development of the Melnik vineyard as a result of different political and economic conditions in the course of historical development. Various archival materials, specialized studies and personal fieldwork research have been used.

Keywords


Melnik vineyard, ampelographic tradition, personal fieldwork research, ethnography

Full Text:

PDF

References


Aleksandrov, L. Prichini za upadaka na Melnik, Geografski pregled 2, 1947-1948, 4-55.

Atanasov, Ya. Agrobiologichno i tehnologichno prouchvane na lozarstvoto v Pirinskiya kray. Habilitatsionen trud, NPK po lozarstvo i vinarstvo - gr. Septemvri, 1978.

Venedikov, Iv. Razvitie na zemedelieto po balgarskite zemi, S. 1982.

Venedikov, Iv. Mednoto gumno na prabalgarite, S. 1987.

Verkovich, St. Topografichesko-etnografski ocherk Makedonii, SPb 1889, 88-95

Gandev, Hr. Balgarskata narodnost prez XV-XVIII vek. Demografsko i etnografsko izsledvane, Sofiya 1989.

Duychev, Iv. Balgarskoto srednovekovie, S. 1972.

Duychev, Iv. Iz starata balgarska knizhnina, 2, S. 1944, 30-35.

Duychev, Iv. Ocherk varhu srednovekovnata istoriya na Melnik, V: Melnik – gradat v podnozhieto na Slavovata krepost, t. 1, S. 1989.

Evliya Chelebi, Patepis, S. 1972.

Etnografiya na Makedoniya. Izvori i materiali v dva toma, t. 2, S.1992.

Ivanov, Y. Balgarite v Makedoniya, S. 1917.

Irechek, K. Patuvaniya po Balgariya, chast 2, S.1889.

Katerov, K. i T. Nachev, Vaznikvane i razvitie na lozarskite rayoni v Balgariya, „Lozarstvo i vinarstvo“, 1990, kn.3, 4-8.

Kratka entsiklopediya trakiyska drevnost, S.1993.

Kanchov, V. Petrich i kazata mu, Melnik i kazata mu – Sbornik za narodni umotvoreniya 1894, kn. 7.

Lishev, St. Balgarskiyat srednovekoven grad, S.1970.

Miletich, L. V polurazrusheniya Melnik, Makedonski pregled, godina 1, kn. 2, s. 88.

Nachev, T. Lozarstvoto po balgarskite zemi ot vaznikvaneto mu do nachaloto na HH vek, disertatsiya, Plovdiv, 1981.

Nedelchev, N. Lozarstvo, obshta chast, 1935.

Nedkov, B. Balgariya i sasednite ѝ zemi prez XII v. spored geografiyata na Idrisi, S. 1960.

Peneva-Vintse, L. Srednoevropeyski vliyaniya za vaznikvane na vinarskite izbi v grad Melnik, Balgarska etnografiya, god. 9, kn. 1, 1984.

Peneva-Vintse, L. Traditsionnoto lozarstvo i vinarstvo v Petrichko i Melnishko, IEIM, kn. 13, 1971.

Pirinski kray. Etnografski, folklorni i ezikovi prouchvaniya, S.1980.

Sakazov, Iv. Balgarskata targoviya prez XII-XIVv., BID, god. XXI, 1922.

Sakazov, Iv. Novootkriti dokumenti ot kraya na 14 vek za balgari ot Makedoniya, prodavani kato robi, Makedonski pregled, 7, 2-3, 1932, 1-62.

Stoev, K. i dr. Rayonirane na lozarstvoto v Balgariya, Nauchni trudove na TSNIILV v Pleven, t.3, S. 1963.

Todorov, N. Balkanskiyat grad XV-XIX vek. Sotsialno-ikonomichesko i demografsko razvitie, S. 1972.

Turski izvori za balgarskata istoriya, S. 1986, BAN.

Hershkovich, E, I. Stefanov i dr., Agroklimatichen atlas na Balgariya, KIP po kartografiya, S. 1982.

Hristomatiya po istoriya na Balgariya, t. 2, t. 3, S. 1982.

Hristomatiya po trakologiya, t. 1, S. 1989.

Tsvetkov, B. Selishtna mrezha v dolinata na Sredna Struma prez Srednovekovieto IX-XVII v., disertatsiya, 1980.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria - contract № КП-06-НП1/5 of 17.12.2019 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2019

New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria