MATHEMATICAL MODEL FOR THE PROSPECTION OF OPTIMAL HUMIDITY IN AGRICULTURAL LAND IN NORTH EAST BULGARIA

Pavlina Naskova

Abstract


Determining the optimum field humidity is time-consuming and costly direct measurement procedure. This is the reason why to focus efforts on developing and approving mathematical models to predict optimal field humidity based on the rainfall from the previous two months.

The model presented is based on a multiple linear correlation between three variables. Data on the total rainfall (mm) for July and August 2016 were used at six points for the measurement on Eastern Bulgaria territory, as well as data on productive soil humidity in the layer between 0-20 cm. Established is the existence of a linear dependence between the parameters, the correlation coefficient is determined, the high value of which proves the dependence between the parameters considered under the specific conditions.

Keywords


mathematical model, agroecosystem, soil, optimum field humidity

Full Text:

PDF

References


Botnary, F., 2010. Programmirovanie urozhaev i upravlenie vodnaym rezhimom pri vozdelayvanii ovoshtnayh kulytur.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele Vieţii, nr.3 (312), p.70-80.

Vuchkov, I., S. Stoyanov, K. Velev. Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya po matematichesko modelirane i optimizatsiya na tehnologichni obekti. Sofiya: Tehnika, 1986, 104 s

Globus, M., 1987. Pochvenno-gidrofizicheskoe obespechenie agroekologicheskih matematicheskih modeley. L.: Gidrometeoizdat, 427 s.

Kaziev, V., S. Kiryyazeva, D. Kiryyazev, 2017. Matematicheskoe i kompyyuternoe modelirovanie produktivnosti rasteniy v zavisimosti ot dinamiki vlazhnosti pochvay, Moskovskiy gosudarstvennayy universitet imeni M. V. Lomonosov

Kachinskiy, A., 1970. Fizika pochvay. Ch. 2. Vodno- fizicheskie svoystva i rezhimay pochvay. M.: Vaysshaya shkola, 358 s.

Laktionov, S., A Vovna. 2014. Sposob umenysheniya dopolnitelynoy pogreshnosti izmeritelya vlazhnosti pochvay oranzherey botanicheskogo sada. Naukovі pratsі Donetsykogo natsіonalynogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіya : Obchislyuvalyna tehnіka ta avtomatizatsіya. № 2. - S. 183-191.

Laktionov, S., V.Turupalov, 2014. Razrabotka i issledovanie maketnogo obraztsa izmeritelya vlazhnsti pochvay // Zbіrnik naukovih pratsy Donetsykogo іnstitutu zalіznichnogo transportu ukraїnsykoї derzhavnoї akademії zalіznichnogo transportu. Donetsyk, № 38. S. 13–19.

Nedev, As., i dr. 1999. Vavedenie v teoriyata na upravlenieto RTSDO, TU-Varna. 315 s.

Nenov, M., 2008. Otsenka na vodnofizichni, toplinni i elektricheski svoystva na pochvata pri agrotehnicheski i hidromeliorativni vazdeystviya, Avtoreferat

Safronova I., V. Stepanov., 2012. Matematicheskoe modelirovanie v zadachah agrofiziki, Krasnodar, Ministerstvo selyskogo hozyaystva RF FGBOU VPO «Kubanskiy gosudarstvennayy agrarnayy universitet»

Kirkham, B. Principles of soil and plant water relations. San Diego: Elsevier Academic Press, 2005. – 519 p.

http://www.stringmeteo.com


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science Jubilee edition is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria