LOGICAL INNOVATION WAY ТО INFORMODYNAMICS AND INFORMATION LOGISTICS

Svetlozar Kabaivanov

Abstract


The emerging paradigm of informodynamics is reconsidered by scientific progress regarding the concept of information. The determinant for the informodynamics’ approach is a qualitatively new definition of information such as generation of contextual analysis of dependencies and apparatus for infinite logic of natural information machines. Defining the true nature of the information is a step on the way of search and discovery of “the axiom of nature".

Full Text:

PDF

References


Borshevich, V., Kurshnir, G. Fenomen informatsii – podhoday i sushtnost. Acta Academia – 1997, Kishinev, 1997, s. 5-18.

Bronnikova, T. S., Chernyavskiy, A. G. – Marketing. Uchebnoe posobie. – M.: Izd-vo PRIOR, 2001.

Barnev, P. Informatsiya i upravlenie. S., 1978.

Vesnin, V. R. Osnovay menedzhmenta. – M.: Triada, LTD, 2001.

Viner, N. Kibernetika ili upravlenie i svyazy v zhivotnom i mashine. 2-e izd. M.: Sov. Radio, 1968.

Zaharov, V. N. Intellektualynaye sistemay upravleniya: osnovnaye opredeleniya i ponyatiya. Izvestiya AN. Teoriya i sistemay upravleniya. 1997.

Knut, D. Osnovay algoritmay M., 1968.

Smirnov, Yu. M. Sostoyanie i perspektivay razvitiya metodov imitatsionnogo modelirovaniya. – VRE, seriya RLT, vayp.1. 1996.

Bytheway A., Braganza A. Corporate Information, EDI and Logistics. Journal: Logistics Information Management, volume 5, pp. 10-18.

Introna L. The impact of Information Technology on Logistics. Journal: Logistics Information Management, 1993.

Simon J. The Art of Military Logistics. Communications – volume 44, June 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria - contract № КП-06-НП1/5 of 17.12.2019 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2019

New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria