ACCOUNTING PRINCIPLES – AN IMPORTANT PREREQUISITE FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE REPORTING PROCESS

Stanislava Pancheva

Abstract


In the scientific development were studied accounting principles and their distinctive features. On this basis, an attempt is made to characterize and grouping the proper positioning and use in the system of accounting.

Full Text:

PDF

References


Zakon za schetovodstvoto, chl. 4. //Darzhaven vestnik, 2001, № 98, posl. izm. 2013, № 100. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

Mezhdunaroden schetovoden standart 1 Predstavyane na finansovi otcheti, t. 23 - 41. V: http://balans.bg/schetovodni-standarti/

Pancheva, St. Printsipay v buhgalterskom uchete: problemay primeneniya. Doklad dlya VІІ-oy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Nauchnaye buhgalterskie shkolay mira: evolyutsiya, sovremennoe sostoyanie, perspektivay razvitiya”. Chast. ІІ. Buhgalterskiy uchet, analiz i kontroly v raznayh stranah: natsionalynaye osobennosti i perspektivay razvitiya. – Zhitomir: ZHGTU, 2008, s. 130 - 135.

Petrov, L. Osnovi na schetovodstvoto / L. Petrov. – Sofiya: Martilen, 2002, s. 13.

Rechnik na chuzhdite dumi v balgarskiya ezik. - Sofiya: Nauka i izkustvo, 1958, s. 502.

Trifonov, T. Teoriya na schetovodstvoto / T. Trifonov. – Sofiya: Trakiya M, 1999, s. 92 – 96

Genov, G., Filipova, F., Stefanov, St. Organizatsiya i tehnika na schetovodstvoto / G. Genov, F. Filipova, St. Stefanov. – Varna: Gea - print, 2004, s. 33.

Hendreksen, E, Van Breda, M. Teoriya buhgalterskogo ucheta / E. Hendreksen, M. Van Breda. - Moskva, 1997, s. 103.

EUR-Lex. In: http://eur-lex.europa.eu/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


In 2017 New knowledge Journal of science is financed by National Science Fund of Bulgaria