Elements of nonverbal communication

Ivo Dimitrov, Petar Petrov

Abstract


Key elements in non-verbal communication are movements, posture, gestures, distance, touch, verbal follow-up, intonation and voice power, appearance. The distance between the speakers is very important. Optimal is the distance at which both feel safe and comfortable enough. Communicating by touch is another modality of non-verbal communication, which in a sense occupies an intermediate position between physical and psychological attention. Last but not least, the non-verbal components of behavior are the tone and tone of voice, as they acquire particular meaning in the meaning-forming elements in the context of the speech.


Keywords


movements, posture, gestures, distance, touch, verbal follow-up, intonation and voice power, appearance

Full Text:

PDF

References


Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist, 55(1), 5–14

Wydra, G. (2005). Der Fragebogen zum allgemeinen habituellen Wohlbefinden. Saarbr¨ucken: Sportwissenschaftliches Institut der Universit ¨at des Saarlandes.

Dawson, JF, Vicente Gonzalez-Romaґ, Ann Davis and Michael A. West Organizational climate and climate strength in UK hospitals European journal of work and organizational psychology, 2008, 17 (1): 89–111.

Pico, BF, Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies 43 (2006) 311–318.

Wilczek-Różyczka E. Empatia i jej rozwój u osób pomagających. Kraków, WUJ, 2002.

Matthews G, Zeinder M, Roberts RD. Emotional Intelligence: Science and Myth, Cambridge, MIT Press, 2004.

Grzesiuk L. Style komunikacji interpersonalnej. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1979.

Grzesiuk L, Trzebińska E. Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1978.

Bierach AJ. Komunikacja niewerbalna. Wrocław, Astrum 1998.

Morreale SP, Spitzberg BH, Barge JK. Human communication: Motivation. knowledge and skills. Belmont, California, Wadsworth Thomson Learning, 2002.

Chen RP. Moral imagination in simulation-based communication skills training. Nurs Ethics. 2011; 18(1): 102–11.

Belcher M, Jones L. Graduate nurses experience of developing trust in the nurse-patient relationship. Contemp Nurse 2009; 31(2): 142–52.

Tropea S. Therapeutic emplotment: a new paradigm to explore the interaction between nurses and patients with a long-term illness. J Adv Nurs. 2012; 68(4): 939–47.

Włoszczak-Szubzda A. Kompetencje komunikacyjne personelu medycznego. Badanie stanu oraz ocena potrzeb komunikacyjnych. Praca doktorska, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2009.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.