APPROACHES OF INTRODUCING THE PRINCIPLES ABOUT THE BIOLOGICAL (ORGANIC) AGRICULTURE ON ECHINACEA PURPUREA FOR CONTROL OF VIRAL DISEASES

Bistra Dikova, Lidia Mishchenko, Ivan Mishchenko, Alina Dunich, Liudmyla Glushenko

Abstract


Echinacea purpurea (L.) Moench. is cultivated as medicinal, ornamental, honey-bearing, essential oil-bearing and it is economically usefull culture for leading in crop- rotations in different regions.

Alfalfa mosaic virus (AMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tobacco mosaic virus (TMV) and Potato virus Y (PVY) were established on E. purpurea in Bulgaria, as pathogens causing virus diseases that decreased the yield of leaves, roots and seeds.

СМV, PVY, TSWV were established as viral pathogens in Ukraine by different virological methods. Biological (organic) cultivation of purple coneflower was used in Ukrainian private farm “Merkuriy”, Poltava district in 2016 and 2017. High humus content was achieved by different methods of the organic agriculture: using of compost, crop rotations, fallow land. The humus content of the black earth soil after 8 years with organic agriculture in “Merkuriy” farm was 5,7% in comparison with the control field of black earth soil with the conventional agriculture and the humus content – 2,6%. Purple coneflower plants with symptoms of virus diseases did not observed in the “Merkuriy” farm, but in the control plantation Echinacea plants with chlorotic spotting were observed. The yield of leaves, stems and flowers from purple coneflower, cultivated by organic agriculture was 4,58 t/hа on the second year in comparison with 3,93 t/hа for virus infected plants growth under conventional agriculture. The yield of roots was 1,97 t/hа and 1,41 t/hа respectively.


Keywords


medicinal plants, Echinacea purpurea, viral diseases, effect of the organic agriculture.

Full Text:

PDF

References


Antonetsy S.S., Antonetsy A.S., Pisarenko V.M. ta іn. Organіchne zemlerobstvo: z dosvіdu PP «Agroekologіya» Shishatsykogo rayonu Poltavsykoї oblastі. Poltava: RVV PDAA. 2010. – 200 s.

Glushtenko L.A. Poshirennya ta shkіdlivіsty hvorob lіkarsykih roslin / L.A. Glushtenko // Agroekologіchniy zhurnal. – 2013. – № 2. – S. 91-94.

Dikova, B., 2010. Virusni bolesti po ikonomicheski vazhni eterichnomasleni i meditsinski rasteniya v Balgariya. Sbornik ot nauchna konferentsiya smezhdunarodnouchastie „Nauka i Obshtestvo”, tom IV, chast II, 90-95, oktomvri 13-14 2010, Kardzhali, Balgariya.

Dikova B., Dashtenko A.V., Glushtenko L.A., Dunich A.A., Mishtenko L.T. Virusnaye zabolevaniya ehinatsei purpurnoy v Ukraine i Bolgarii // Zb. materіalіv chetvertoї Mіzhnar. naukovo-prakt. іnternet-konf. «Lіkarsyke roslinnitstvo: vіd dosvіdu minulogo do novіtnіh tehnologіy», 14-15 travnya 2015 r. – Poltava, 2015. – S. 45-50.

Dikova, B., 2012. Virusni bolesti po nyakoi eterichnomasleni i meditsinski rasteniya v Balgariya. Selskostopanska nauka, 45, 1, 22 – 34.

Dospehov B. A. Metodika polevogo opayta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezulytatov issledovaniy). — 5-e izd., dop. i pererab.—M.: Agropromizdat, 1985. — 351 s.

Lidanski, T. 1988. Statisticheski metodi v biologiyata i selskoto stopanstvo. ZEMIZDAT, Sofiya.

Kornіychuk M.S., Vіnnichuk T.S., Parmіnsyka L.M. Zahist polyovih kulytur vіd shkіdnikіv і hvorob za tehnologіy organіchnogo virobnitstva // Zbіrnik naukovih pratsy NNTS «Іnstitut zemlerobstva NAAN». – 2014, vip. 1-2. – S. 98-110.

Krasilovetsy Yu.G. Osoblivostі zahistu zernovih kolosovih kulytur vіd shkіdnikіv і hvorob v organіchnomu zemlerobstvі // Posіbnik ukraїnsykogo hlіboroba. – 2013. – № 1. – S. 151-154.

Mіshtenko L.T., Korenєva A.A., Molchanetsy O.V., Boyko A.L. Viyavlennya zbudnikіv vіrusnih іnfektsіy lіkarsykih roslin v Ukraїnі // Mіkrobіologіchniy zhurnal. – 2009. – T. 71, № 3. – S. 65–71.

Mіshtenko L.T. Vіrusnі hvorobi lіkarsykih roslin. Monografіya /L.T. Mіshtenko, A.A. Dunіch, A.V. Dashtenko, V.P. Polіshtuk. – K.: Fіtosotsіotsentr, 2015. – 320 s.

Mіshtenko L.T. Vіrusnі hvorobi ozimoї pshenitsі. – K.: Fіtosotsіotsentr, 2009. – 352 s.

Mіshtenko І.A., Dashtenko A.V., Dunіch A.A., Glushtenko L.A., Petrenkova V.P., Mіshtenko L.T. Efektivnіsty organіchnogo zemlerobstva u lіkarsykomu roslinnitstvі na prikladі ehіnatseї purpurovoї drugogo roku viroshtuvannya // Materіali ІІІ Vseukr. nauk.-prakt. konf. Molodih vchenih «Perspektivnі napryamki naukovih doslіdzheny lіkarsykih ta efіroolіynih kulytur». – Berezotocha, 20-21 lipnya 2017 r. – S. 36-43.

Pospelov S.V., Samorodov V.N., Pospelova A.D. Kachestvennaya otsenka sayryya sortov ehinatsei selektsii PDAA // Materialay mezhdunar. nauch. konf. «Innovatsionnaye podhoday k izucheniyu ehinatsei». – Poltava, 25-25 iyunya 2013 g. – Poltava: Divosvіt, 2013. – S. 180-186.

Rinykis G.Ya., Nollerdorf V.F. Sbalansirovannoe pitanie rasteniy mikro-i makroelementami.– Riga. –«Zinatne», 1982. – 300 s.

Samorodov V. N., Pospelov S. V., Moiseeva A. V. Fitohimicheskiy sostav predstaviteley roda hinatseya (Echinacea Moench) i ego farmakologicheskie svoystva (obzor) // Himiko–farmatsevticheskiy zhurnal. – 1996. – T. 30, № 4. – S. 32-37.

Samorodov V.N., Pospєlov S. V. Ehinatseya v Ukraine: poluvekovoy opayt introduktsii i vozdelayvaniya. – Poltava: Verstka, 1999. – 52 s.

Samorodov V. N., Pospelov S. V. Ehinatseya na rubezhe HHI veka: problemay, tendentsii, perspektivay // Vіsnik Poltavsykogo derzhavnogo sіlysykogospodarsykogo іnstitutu. – 2000. – № 3. – S. 90-97.

Fedyko, L.A.,2016. Ad pitynnya ekonomichnoi efektivnosti viroshtuvannya likarsykih kulytur //Materiali III Mizhnarodnoi naukovoi koferentsii «Likarsyki roslini: traditsii ta perspektivi doslidzheny», prisvyachenoi 100-richchyu DSLR, 14-15 lipnya 2016, Berezotocha, Ukraina, s.280-283.

Chekman І.S. Klіnіchna fіtoterapіya / І.S. Chekman. – K.: TOV «Rada», 2006. – 628 s.

Antonets S., Mishchenko L. Viral diseases of cereals crops in organic farming // Abstracts. VIII International Conference. Bioresources and viruses. September 12-14, Kyiv, Ukraine. - m. Іchnya: PP «Format», 2016. – C. 77-79.

Barrett B. Medicinal properties of Echinacea: a critical review / B. Barrett // Phytomedicine. – 2003. – Vol. 10. – P. 66–86.

Bellardi M. G., Rubies-Autonell C., Hudaib M. Effect of Cucumber mosaic virus infection on the quality of Echinacea purpurea root extracts // Journal of Plant Pathology. – 2001. – Vol. 83, № 1. – P. 69.

Clark M., A. Adams Characteristics of the microplate method of enzyme linked Immunosorbent assay for the detection ofplant viruses // J. Gen. Virol. 1977. - 34. – R. 475-483.

Dikova B., Djourmanski A., Lambev H. Isolation of Viruses (Polyphagues) from Some Important Medicinal Plants in Bulgaria // Journal of Balkan Ecology, 2010. - 13, 1. – R. 33-45.

Dikova, B., 2011. Tomato spotted wilt virus on some medicinal and essential oil – bearing plants in Bulgaria. Bulg. J. of Agri. Sci., 17, 3, 306 – 313.

Dikova B., Djourmanski A., Lambev H. Establishment of economically important viruses Echinacea purpurea and their influence on the yield // Materialay mezhdunar. nauch. konf. «Innovatsionnaye podhoday k izucheniyu ehinatsei». – Poltava, 25-25 iyunya 2013 g. Poltava: Divosvіt, 2013. – S. 36-45.

Dikova, B. 2016. Cucumber Mosaic Virus on Aromatic and medicinal Plants of Lamiaceae and Asteraceae Families. Acta Microbiologica Bulgarica, 32, 2, 126-132.

Lim T.K. Echinacea purpurea. In: Edible medicinal and non-medicinal plants. Vol. 7. Flowers. – 2014. – Springer Science Business Media Dordrecht. – P. 340-371.

Noordam, D., 1973. Identifications of Plant Viruses. PUDOC. – Wageningen, 152-168.

Organic production and the European Union / European Parliamentary Research Service / http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/548989/EPRS_IDA(2015)548989_EN.pdf

Solomou, A. D.,Skoufogianni, E., Kamperllari, F., 2017. Patterns of herbaceous plant species richness, composition and soil properties in an organic cultivation “Lemon verbena” and abandoned agroecosystems of Greece. Agriculture & Forestry, 63, 4, 35-42.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria - contract № КП-06-НП1/5 of 17.12.2019 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2019

New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria