STUDY OF THE RESISTANCE OF COMMON WINTER WHEAT GENOTYPES TO CAUSATIVE AGENTS OF BROWN LEAF RUST AND POWDERY MILDEW

Evgeniy Dimitrov, Zlatina Uhr, Blagoy Andonov

Abstract


The study was conducted in the period 2012-2015 on an infectious area in the experimental field from IPGR „K. Malkov“, Sadovo. The immune responses of 24 common winter wheat genotypes to the agents of brown leaf rust (Puccinia recondita f. tritici) and powdery mildew (Blumeria graminis f., tritici) have been investigated. The experience is set by block method (circular sowing) in three repetitions. A two-factor dispersion analysis was applied to assess the influence of the sources of variation (genotype, environment, and genotype x environment interactions) on the development and spread of brown rust and powdery mildew. To assess the genetic similarity a grouping of the studied breeding materials was done by a hierarchical cluster analysis. In the lines DB 213 and DB 313 a highly resistant reaction of brown rust was reported while the highly resistant reaction of the powdery mildew was characterized by the lines BC 7 and DB 295. It was found that the genotypes Fermer, Yoanna, Niki, DB 213, BC 7 and DB 295 have a complex resistance to both phytopathogens studied. Samples characterized by high resistance and complex stability with success can be used in immunoselection as sources of source selection material. The most important influence on the development of brown leaf rust has the genotype, whereas the growing conditions are of primary importance for the distribution of the powdery mildew. On genetic differences between the tested breeding material dendrogram shows that line DB 295 is genetically the most remote relative to the specimens falling in the first and second cluster groups, in particular with the lines MX 217/69 / 3,5,7, DB 313, DB 380 and МХ 215/3.


Keywords


common wheat, brown leaf rust, powdery mildew, resistance, genotype, environment

Full Text:

PDF

References


Dimov, A., 1988. Ustoychivost na pshenitsata kam kafyava razhda, stablena razhda, prahovita glavnya i neynoto izpolzvane v selektsiyata. Doktorska disertatsiya.

Dimov, A., 1995. Ustoychivost kam kafyava i stablena razhda na obraztsi pshenitsa ot natsionalnata kolektsiya v Sadovo. Rastenievadni nauki, N 1-2, 20-23.

Dobrev, D., B. Matsova, 1984. Prouchvane ustoychivostta na introdutsirani sortove meka pshenitsa kam brashnesta mana. 100 godini selskostopanska nauka v Sadovo, tom 1, 397-400.

Dobrev, D., 1987. Prouchvane varhu prichinitelite na ikonomicheski vazhni gabni bolesti po echemika v Balgariya. Disertatsiya.

Dodov, D. N., 1931. Svedeniya po zemedelieto XII, 1-64.

Donchev, N., 1964. Rastenievadni nauki, 1, 6.

Iliev, I., K. Kostov, 2006. Novi linii zimna obiknovena pshenitsa, sachetavashti visoka produktivnost s ustoychivost kam brashnesta mana i stablena razhda. Izsledvaniya varhu polskite kulturi, Tom III-4, 511-519.

Yonkova, I., T. Tonev, S. Bobev, 2012. Reaktsiya na balgarski sortove pshenitsa kam kafyava razhda. Rastitelna zashtita, XXXXXI, №2, 14-15.

Karzhin, H., 2003. Prouchvane varhu razhdite po pshenitsata v Balgariya i sredstva za borba s tyah. Monografiya - DZI General Toshevo.

Krivchenko, V. I., 1980. Izuchenie ustoychivost zlakovay kulytur k muchnistoy rose. V metodicheskie ukazaniya. Leningrad.

Karzhin, H., E. Gospodinova, 1981. Novi linii zimna meka pshenitsa na instituta za zashtita na rasteniyata s kompleksna ustoychivost kam Puccinia graminis Tritici i P. recondita Tritici. Rastenievadni nauki, №2, 108-112.

Lebedeva, T. V., 2008. Geneticheskoe raznoobrazie myagkoy pshenitsay Triticum aestivum L. po ustoychivosti k Blumeria graminis dc. f. sp. tritici golovin. VOGiS, Tom 12, № 4, 686-690.

Marchenkova, L. A., 1996. Printsipay i metoday selektsii i semenovod. zernobob. Kultur v nechernozemay NII s. h. tsentr. r-nov nechernozem. Zonay. M. 81-90.

Mihova, S., I. Stoyanov, I. Iliev, 1990. Novi linii zimna meka pshenitsa s kompleksna ustoychivost kam bolesti. Rastenievadni nauki, god. XXVII, № 3, Sofiya, 39-44.

Nakov, B., S. Karov, A. Popov, G. Neshev, 1999. Spetsialna fitopatologiya, Sofiya, 22-24.

Nedyalkova, S., Z. Ur, V. Bozhanova, P. Chavdarov, 2014. Otsenka na obraztsi ot blizkorodstveni i otdalecheni vidove na tvardata pshenitsa po ustoychivost kam kafyava razhda i brashnesta mana. Konferentsiya v Karnobat.

Raditsuele, S., A. Dimov, E. Gospodinova, 1983. Virulentnost na kafyavata razhda po pshenitsata v Yuzhna Balgariya za perioda 1971-1978, Rastenievadni nauki, 4, 63-67.

Chavdarov, P., 2014. Brashnesta mana po pshenitsata. Rastitelna zashtita, br. 4, 21-24.

Ben-David R., W. Xie, Z. Peleg, Y. Saranga, A. Dinoor, T. Fahima, 2010. Identification and mapping of PmG16, a powdery mildew resistance gene derived from wild emmer wheat. Theor. Appl. Genet., 121, 499-510.

Kolmer, J. A., 1996. Genetics of resistance to wheat leaf rust . Annual Review of Phytopathology, 34, 435-455.

Mebrate, S. A., H. W. Dehne, K. Pillen, E. C. Oerke, 2008. Postulation of Seedling Leaf Rust Resistance Genes in Selected Ethiopian and German Bread Wheat Cultivars. Crop Sci., 48, 507-516.

Oelke, L. M., J. A. Kolmer, 2005. Characterization of Leaf Rust Resistance in Hard Red Spring Wheat Cultivars. Plant disease, 88, 1127-1133.

Pink, D. A. C., 2002. Strategies using genes for non-durable disease resistance. Euphytica, 124, 227-236.

Sallam, M. E., W. M. El-Orabey, M. A. Ashmawy, R. I. Omara, 2014. Stability of some specific genes of wheat leaf rust resistance in near-isogenic lines of Thatcher variety. Canadian Journal of Plant Protection, Volume 2, Number 2, 44-54.

Simons, M. D., 1969. Phytopathology, 59, 135-139.

Winzeler, M., A. Mesterházy, R. Park, 2000. Resistance of European winter wheat germplasm to leaf rust. Agronomie, EDP Sciences, 20 (7), 783-792.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria - contract № КП-06-НП1/5 of 17.12.2019 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2019

New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria