DEVELOPMENT OF INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR

Maria Neykova

Abstract


The article analyzes the innovative trends that determine the development of financial markets. The nature of financial innovations in the banking sector has been clarified and a detailed classification has been made. The risks affecting the banking business in the context of its digitalization and globalization are presented. The role of innovation in the future development of the banking sector has been recognized.


Keywords


banking services, payment services, investments, financial innovation

Full Text:

PDF

References


Karminskiy A. M. i Zhdanova, O. R. (2013). Sovremennaye tendentsii bankovskih innovatsiy, Marketing i menedzhment innovatsiy, (2), 106-118.

Ohlopkov, A. V. (2011). Innovatsii v sfere predostavleniya bankovskih uslug: avtoref. diss. kand. ekon. nauk., Moskva.

Georgiev, G., Krastev, B. i Mareva, I. (2015). Investitsii, Plovdiv: Makros.

Mladenova, G. (2010). Marketing na finansovite uslugi. Sofiya: UIK.

https://cio.bg/management/2018/03/28/3433349_prokredit_bank_realizira_koncepciiata_si_za_direktna/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.