SPECIFICITIES OF VALUE AND STRUCTURE OF SOURCES OF FINANCE FOR THE FIRM

Yakim Kitanov

Abstract


The company as a socio-economic subject, having as its main purpose the generation of profits, considers each of its actions mainly in terms of economic gain. In other situations, other criteria may play a part, but the criterion of economic efficiency is always dominant.

Company finances can be defined as a set of cash inflows and cash outflows as a result of past investments. To optimize the aggregation of these flows, an organizational structure for managing the finances is formed in each company. This structure is called not only to optimize the flow of resources but also to ensure the realization of the main functions of finance. The subject of the study is the peculiarities of the value and structure of the company's sources of financing.


Keywords


value, capital, interest rates, risk

Full Text:

PDF

References


Bakaev A.S., Buhgalterskie terminay i opredeleniya, M., 2002.

Bolyshakov S.V., Finansay predpriyatiy:teoriya i praktika, M., 2006.

Gargarov Z. Svetovnata ikonomika i mezhdunarodnite ikonomicheski otnosheniya, Bl., 2009.

Kovalev V. V. Metodm otsenki investitsionnmh proektov. M., 2003.

Kosmachev A.N., K voprosu o sushtnosti i klassifikatsii ekonomicheskih i bankovskih

Kotelkin S.V., Mezhdunarodnayy finansovayy menedzhment, M., 2010.

Kutukov V. B. Osnovi finansovoy i strahovoy matematiki: Metodi rascheta kreditnayh, investitsionnayh, pensionnayh i straxoayx shem. M., 1998.

Lapusta M. G., Sharshukova L. G. Riski v predprinimatelyskoy deyatelynosti. M., 1998.

Stanislavchik E. N. Risk-menedzhment na predpriyatii. Teoriya i praktika. M., 2002.

Chomski N. Hegemoniya ili otselyavane. Amerikanskiyat stremezh kam globalno gospodstvo, S. 2003.

Shapkin A. S., Shapkin V. A. Zkonomicheskie i finansovme riski. Otsenka, upravlenie, portfely investitsiy. M., 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.