Sustainable competitiveness of agricultural enterprises

Anatoliy Kucher

Abstract


Sustainable development and competitiveness of regions. Collective monograph. Academic publishing house “Talent”, University of agribusiness and rural development, Plovdiv, 2018, Volume 1.


Full Text:

PDF

References


Agrarna Ukraїna. Kontseptsіya svіtovoї pershostі (2017). URL: https://agro-online.com.ua/ru/public/blog/38905/details.

Pіdoricheva, І. (2018). Nezruchna pravda. Dzerkalo tizhnya, 15. URL: https://dt.ua/macrolevel/nezruchna-pravda-275780_.html.

Popova, O. (2014). Selo dreyfuє... Dzerkalo tizhnya, 14. URL: https://dt.ua/ariculture/selo-dreyfuye-275086_.html.

Yaroslav Gadzalo nazvav perspektivnі napryamki rozvitku vіtchiznyanogo APK (2018). URL: http://naas.gov.ua/news/?ELEMENT_ID=4044.

Trofіmtseva, O. (2017). Tekhnologії є virіshal'nim faktorom konkurentospromozhnostі ukraїns'kogo virobnika na svіtovomu rinku. URL: http://minagro.gov.ua/node/23308.

Zvіt pro dіyal'nіst' Natsіonal'nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannya Ukraїni za 2017 r. (2018). Kiїv, 298 s.

Stoichkova, O. (2017). Role of state in regulating competition on market. New Knowledge Journal of Science Vol. 6 N 5, 9-28.

Shiyan, D. V. (2017). Vpliv іntensivnostі virobnitstva na rіven' konkurentospromozhnostі produktsії sіl's'kogospodars'kikh pіdpriєmstv. Konkurentospromozhnіst' natsіonal'noї yekonomіki: mater. KhVІІ mіzhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kiїv, 5–6 zhovtnya 2017 r.). Kiїv: KNU іm. T. Shevchenka. 192–197.

Bogdanyuk, O. V. (2016). Udoskonalennya otsіnki konkurentospromozhnostі sіl's'kogospodars'koї produktsії v kontekstі pіdvishchennya її yakostі ta bezpeki. Naukoviy vіsnik Natsіonal'nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannya Ukraїni. Serіya: YEkonomіka, agrarniy menedzhment, bіznes, 249, 44–52.

Yaroslav Gadzalo: agrarnіy nautsі є shcho zaproponuvati sіl's'kogospodars'komu virobnitstvu. URL: http://ua-ekonomist.com/17221-yaroslav-gadzalo-agrarny-nauc-ye-scho-zaproponuvati-slskogospodarskomu-virobnictvu.html.

Bachev, H. (2017). Socio-economic and environmental sustainability of Bulgarian farms. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], 3(2), 5–21, available at: www.are-journal.com.

De-Pablos-Heredero, C., Luis Montes-Botella, J. & García-Martínez, A. (2018). Sustainability in Smart Farms: Its Impact on Performance. Sustainability, 10(6), https://doi.org/10.3390/su10061713.

Gosetti, G. (2017). Sustainable Agriculture and Quality of Working Life: Analytical Perspectives and Confirmation from Research. Sustainability, 9(10), https://doi.org/10.3390/su9101749.

Rangelova, R. & Vladimirova, K. (2017). Agricultural sector in Bulgaria during the transition to market economy and the integration into the European Union. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], 3(2), 30–43, available at: www.are-journal.com.

Wrzaszcz, W. & Prandecki, K. (2015). Economic Efficiency of Sustainable Agriculture. Problems of Agriculture Economics, 2, 15–36. https://doi.org/10.5604/00441600.115211.

Wrzaszcz, W. (2017). Sustainable Intensification vs. Farms` Economic Outcomes – the case of Poland. European Journal of Sustainable Development, 6(3), 347–359. https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n3p347.

Malіk, M. Y., Mamchur, V. A. & Shpikulyak, O. G. (2017). Іnstitutsіonal'ne seredovishche ta formuvannya sotsіal'noї vіdpovіdal'nostі agrarnikh pіdpriєmstv. YEkonomіka APK, 12, 5–13.

Naumov, І. G., Іvashchenko, P. O. & Naumova, G. І. (2011). Otsіnka rіvnya zbalansovanostі sistemi pokaznikіv dіyal'nostі pіdpriєmstva. Statistika Ukraїni, 3, 12–15.

Pro zatverdzhennya normativіv optimal'nogo spіvvіdnoshennya kul'tur u sіvozmіnakh v rіznikh prirodno-sіl's'kogospodars'kikh regіonakh (2010): Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni № 164 vіd 11.02.2010 r. (zі zmіnami). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-p.

Shiyan, D. V. & Bogdanovich, O. A. (2013). Struktura posіvnikh ploshch yak faktor stalogo zemlekoristuvannya u sіl's'kogospodars'kikh pіdpriєmstvakh Kharkіvs'koї oblastі. Organіchne virobnitstvo і prodovol'cha bezpeka. Zhitomir: Polіssya. 45–53.

Kondratyuk, N. (2015). Formation of sunflower production efficiency in the agricultural enterprises. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], 1(1), 14–22, available at: www.are-journal.com.

Kondratyuk, N. V. (2014). Pіdvishchennya yefektivnostі virobnitstva sonyashniku v sіl's'kogospodars'kikh pіdpriєmstvakh: avtoref. dis. kand. yekon. nauk. 08.00.04. Kharkіv. 20 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.