Sustainable development of agri-food sector in Turkey

Berkay Keskin, Nevin Demirbas, Erdogan Gunes

Abstract


Sustainable development and competitiveness of regions. Collective monograph. Academic publishing house “Talent”, University of agribusiness and rural development, Plovdiv, 2018, Volume 1.

Full Text:

PDF

References


Ajuntament de Barcelona. (2014). The most In-Demand jobs in the Agro-Food Sector, Report 2014.

Rehber, E. (2000). Vertical coordination in the agro-food industry and contract farming: A comparative study of Turkey and the USA (No. 052). University of Connecticut, Department of Agricultural and Resource Economics, Charles J. Zwick Center for Food and Resource Policy.

Ramaschiello, V. (2015). Defining agro-industry a statistical classification perspective. FAO-UNIDO Expert Group Meeting on Agro-Industry Measurement (AIM) FAO, Rome, 24-25 November.

Grande, MJG and Morales, JML. (2015). The Agri-Food trade in Spain: specialization and international competition, 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places" 25 28 August, Lisbon, Portugal.

Mcphilips, S. (2017). Brexit and the Irish Agri-Food Sector. http://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2017/06/3-Irish-Agri-Food-Sector-Sin%C3%A9ad-McPhilips-Department-of-Agriculture-Food-and-the-Marine..pdf (accessed 25/04/2018).

Rolando, T. DY (2018). ASEAN agri value-adding: how the Philippines fares. http://business.inquirer.net/248433/asean-agri-value-adding-philippines-fares (accessed 25/04/2018).

Fiarchuk, R., Beaulieu, Y., Wood, S., & Bolton, D. (1997). A Profile of Employment in the Agri-food Sector (No. 1/97).

Laic, J. (2015). B.C. Farmers and Ranchers Gather In Victoria to Grow B.C. Agriculture. http://www.cattlemen.bc.ca/docs/media_release_-_bc_farmers_head_to_victoria_to_grow_bc_agriculture.pdf (Accessed 22/04/2018).

Demirbaş, N., Tosun, D. (2005). Türkiye'de tarımın sanayi ile entegrasyonu, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2 (2): 27 34.

Yiğit, A. A. (2012). Türkiye’nin tarıma dayalı sanayi politikası (1923-1938). Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 315-326.

Kaştan, Y. (2006). Cumhuriyet Döneminde Nüfus Hareketlerinin Fonksiyonu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 65-76.

Topuz, H. (2007). Cumhuriyet dönemi ekonomisinde tarımsal yapının incelenmesi (1923-1950). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3).

Demirdöğen, A., Olhan, E. (2017). Türkiye Tarımının Kısa Tarihi: Destekleme Politikası Özeli. Turkish Journal of Agricultural Economics, 23(1).

Dernek, Z. (2006). Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Tarımsal Gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (1), 1-12.

TÜİK (2018). Konularına Göre İstatistikler http://www.tuik.gov.tr (accessed 18/04/2018).

Keskin, B., Demirbaş, N. (2012). Türkiye’de Kanatlı Eti Sektöründe Ortaya Çıkan Gelişmeler: Sorunlar ve Öneriler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (1): 117-130.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2013). Gıda ve İçecek Sektörü Raporu 2013, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi.

Gıda Hattı (2018). Raporlar (Çeşitli Yıllar Türk Gıda ve İçecek Sanayi Envanterleri) https://www.gidahatti.com/ghraporlar/ (Accessed 18/04/2018).

Güneş, E. (2001). Türkiye'de Tarıma Dayalı Sanayinin Durumu ve Sorunları. Türktarım Dergisi, Sayı:140, ss.16-19.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2017). Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Gıda Sektörü, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları.

Turgut, E.M. (2008). Türkiye Gıda Sanayi Kuruluşlarının Ekonomideki Yeri, Rolü ve İzlenebilecek Stratejiler, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Güneş, E. (2010). Türkiye’de Açlık Tehlikesi ve Üretim İlişkileri: “Gıda Sanayi” Boyutu, http://www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/e3e604e1cc56047_ek.pdf (Accessed 18/04/2018).

Cinar, G., & Keskin, B. (2018). The spillover effect of imported inputs on broiler prices in Turkey. New medit: Mediterranean journal of economics, agriculture and environment= Revue méditerranéenne d'economie, agriculture et environment, 17 (1), 37-47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.