Rural tourism

Vencislav Statev

Abstract


Sustainable development and competitiveness of regions. Collective monograph. Academic publishing house “Talent”, University of agribusiness and rural development, Plovdiv, 2019, Volume 2.

Full Text:

PDF

References


Aleksandrovoy A. Yu. i kolektiv, Geografiya turizma – uchebnik, Knorus, Moskva, 2009.

Aleksieva, Y., S. Stamov, Spetsializirani vidove turizam – Selski turizam / Chast vtora, Kota, Stara Zagora, 2005 g.

Bapkin, A. V., Spetsialynaye viday turizma., Feniks, Rostov na Donu, 2008.

Dimitrov, P., Inovatsii v turizma., Universitetsko izdatelstvo „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2006, Blagoevgrad.

Dinev, P., S. Tomova, Sportna animatsiya., Izd. „Nauka i ikonomika”, IU-Varna, 2008, Varna.

Dinev, P., S. Tomova, Sport i rekreatsiya., Izd. „Nauka i ikonomika”, IU-Varna, 2006, Varna.

Zlatev V., Turisticheski klasteri: Svetovna praktika i izvodi za Balgariya, Sbornik dokladi „Balgarskiyat turizam – upravlenie i efektivnost”, Izdatelstvo „Slavena”, Varna, 2005.

Penkova, D., „Analiz na tendentsiite v razvitieto na menidzhmanta v turisticheskata industriya”, „Sbornik dokladi "Choveshkiyat kapital-metodologiya, izmereniya i praktiki", NBU, Sofiya, 2014.

Stankova, M., Alternativen turizam – organizatsionni printsipi i upravlenski praktiki, „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2006 g.

Spetsializirani turisticheski produkti na Balgariya, Slavena, Varna, 2002 g.

Statev, V., „Alternativata” v selskiya turizam, Tendentsii v razvitieto na savremenniya turizam, Sbornik s dokladi ot mezhdunarodna nauchna konferentsiya, posvetena na 10-godishniya yubiley na spetsialnost „Turizam”, 15-17 oktomvri, Smolyan, 2009, str. 162-166. ISBN: 978-954-9358-41-4 – Smolyan.

Statev, V., Turizam v izvangradska sreda, izdatelstvo „Faber”, Veliko Tarnovo, 2013 g.

Statev V., Ikonomiks na turizma, izdatelstvo „Faber”, Veliko Tarnovo, 2007.

Statev, V., „Internet predlagane na novoutvarzhdavashti se alternativni vidove i formi turizam v Smolyanskiya turisticheski klaster“, Izdatelstvo „Nauka i ikonomika”, Ikonomicheski universitet – Varna, sbornik s dokladi, 25 yuni, Varna, 2010, str. 477-485. ISBN: 978-954-210463-6 – Varna

Statev, V., „Klasterni initsiativi za razvitie na turisticheska deynost”, VІІ Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Menidzhmant i inzhenering ’09”, 22-24 yuni 2009 g., Sozopol, str. 426-432. – Sofiya.

Statev, V., „Luks i selski turizam“, Sbornik s dokladi ot yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya, posvetena na 50-godishninata ot sazdavaneto na spetsialnost „Turizam“ v Ikonomicheski universitet-Varna, „Turizmat v epohata na transformatsiya“, Izdatelstvo „Nauka i ikonomika“ – IU-Varna, Varna, 2015 g., str. 885-891. ISBN 978-954-21-0864-1 – Varna.

Statev V., Regionalna ikonomika /lektsionen kurs/, izdatelstvo „Faber”, Veliko Tarnovo, 2012.

Statev, V., Selski turizam, izdatelstvo „Faber”, Veliko Tarnovo, 2007 g.

Statev, V., Selskiyat turizam kato prioritet na mestnata vlast, VІІ Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Investitsii v badeshteto 2009”, 8-10 oktomvri, Varna, 2009, str. 211- 217. ISSN:1310-6376 – Varna.

Statev, V., Selskiyat turizam kato chast ot turisticheskiya klaster, Sbornik s dokladi ot mezhdunarodna nauchno-prakticheska konferentsiya „Turizmat i ustoychivoto razvitie na obshtestvoto”, Izdatelstvo „Nauka i ikonomika”, Varna, 2009, str. 143-153. ISBN: 978-954-21-2424-7 – Varna.

Michael E. Porter, Clusters and the New Economics of Competitions, Harvard Business Review, November-December 1998.

Sharpley, R.&J., Rural Tourism An Introduction, International Thomson Business Press, London, 1997.

Sölvell Ö., Göran Lindqvist, Christian Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, First edition, Stockhome, 2003,

Woodward, D., Porter’s Cluster Strategy Versus Industrial Targeting, Presentation at the ICIT Workshop, University of South Carolina, July 1, 2005, elektronen variant na angliyski ezik, internet stranitsa www.project.touristcluster.com/index, may, 2009 g./mart 2020 g.

Internet stranitsa na Ministerstvo na ikonomikata i energetikata www.mi.government.bg/, may, 2009 g./mart, 2020 g.

Internet stranitsa na Ministerstvoto na obrazovanieto i naukata www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documentsproject/, may, 2009 g. /mart, 2020 g.

Análisis factorial y análisis cluster, elektronen variant na ispanski ezik, Internet stranitsa http/pub.unwto.org, may, 2009 g./mart 2020 g.

http://tourismplovdiv.org/ - mart, 2020 g.

https://www.plovdiv.bg – mart, 2020 g.

https://pd.government.bg/ - mart, 2020 g.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.