Author Details

Gorcheva, Tanya, Professor, D.Sc., D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, BULGARIA, Bulgaria